Apraksts

Jaunā mācību grāmatā „Raibā pasaule 1. klase. Matemātika. Mājturība un tehnoloģijas 1” ir paredzēta 1. klases 1. pusgadam. Tā ir izstrādāta, pamatojoties uz VISC piedāvāto mācību priekšmeta programmu “Matemātika 1.-9. klasei.

Mācību saturs grāmatā ir izkārtots tematiskās nodaļās: Labdien, raibā pasaule!, Rudens nāk, rudens nāk!, Skaista mana tēvu zeme, Ziema brauca pār kalniņu. Katru no minētajām nodaļām veido vairākas saturiski vienotas tēmas.

Šī mācību grāmata ir viena no komplekta „Raibā pasaule” sastāvdaļām. Komplekta sastāvdaļās ir vienota struktūra un iekārtojums. Tas palīdz bērnam vieglāk orientēties katrā mācību grāmatā.

Iesaki draugiem