Apraksts

Darba burtnīca paredzēta 2. pusgadam. Tā apvieno darba burtnīcas un mācību grāmatas funkcijas, jo nepieciešamā informācija krievu valodas gramatikā ir dota kodolīgā, atraktīvā un skolēnam viegli uztveramā veidā. Burtnīcas beigās ir ievietoti pārbaudes uzdevumi, kā arī obligātās leksikas minimums.

Iesaki draugiem