Apraksts

Skolotāja grāmata ir mūzikas mācību komplekta sastāvdaļa, kurā sniegti komentāri par mācību saturu un metodiski ieteikumi, kā arī iekļauti rotaļu un gadskārtu svētku apraksti.

Iesaki draugiem