Apraksts

Filmu studijas “Deviņi” veidotais dokumentālais cikls “Rakstnieks tuvplānā”, kura režisore ir Ināra Kolmane, portretē Latvijas rakstniecības spilgtākos pārstāvjus. Viņu stāstījumā atklājas ne tikai paša rakstnieka personība, bet arī attiecīgā laikmeta iezīmes. Šie videomateriāli ir noderīgi un saistoši darbam literatūras stundās skolā un lekcijās augstākajās mācību iestādēs, kā arī ikvienam literatūras interesentam.

Dzejniece Broņislava Martuževa (1924–2012) ir vesela laikmeta leģenda, kam allaž svarīga bijusi iekšējā brīvība un gara spēks. Viņas dzīves redzējuma pamati veidojušies Latvijas brīvvalsts laikā, pēc tam viņa piedalījās nacionālās pretošanās kustībā, un par to tika apcietināta un izcieta sodu Sibīrijā. Padomju laikos dzejniece uzdrošinājās savos darbos atklāti runāt pretim valdošajai varai. Viņas dzejā atspulgu radušas visdažādākās dabas un dvēseles ainavas – viss mīļais un dārgais, izjustais un izsāpētais. Izdoti deviņi Broņislavas Martuževas dzejoļu krājumi, “Kopotas dzejas”, trīs izlases.
Intervija ar dzejnieci filmēta 1999. gadā. Diskā iekļauts arī fragments no intervijas ar Evu Mārtužu.

Ja tu, cilvēks, domā pret vēju, tad tu citādi nemaz nevari. Un, ja tu negribi noklusēt to, ka tu domā pret vēju, tad ir jāuzņemas tas, ko citi sauc par krustu.
Broņislava Martuževa

Publikācijas

Iesaki draugiem