Apraksts

Vai zināt, kāpēc ar dažiem cilvēkiem saprotaties no pusvārda, bet citus labāk redzat ejam, nevis nākam? Un kāpēc dažas idejas vai nodarbes jums šķiet pievilcīgas, savukārt citas ne? Tas tāpēc, ka jūsu dzīvi ietekmē arhetipi – universāli uzvedības modeļi, kas mājo cilvēces kolektīvajā bezapziņā. Būdami pieņēmumu, dziņu, motīvu un rīcību pamatā, tie organizē un rosina ikvienu jūsu soli: izpaužas lēmumos, ietekmē attiecību kvalitāti un pat diktē dienišķos tēriņus.

Grāmata "Arhetipi"
• palīdzēs izprast katra arhetipa unikālās īpašības, noteicošās iezīmes un sarežģītākos dzīves uzdevumus;
• sniegs norādes un praktiskus padomus, kā pilnībā izmantot sava arhetipa priekšrocības;
• mudinās ar lielāku pārliecību pieņemt lēmumus par karjeru, savstarpējām attiecībām vai jebkuru citu jautājumu;
• palīdzēs izvairīties no slazdiem, kas raksturīgi jūsu personības tipam.

Nosakiet un izpētiet savu unikālo arhetipu kombināciju, lai tuvotos savai īstajai patībai!

“Jūs esat kas daudz vairāk nekā tikai personības iezīmju kopums vai paradumu un sasniegumu komplekts. Jūs esat neizmērojami sarežģīta cilvēciska būtne ar saviem stāstiem, mītiem un sapņiem, ar kosmiska apmēra centieniem. Tāpēc lolojiet pārdrošus sapņus! Smelieties enerģiju no arhetipiem, lai ļautu izpausties savas piedzimšanas īstajam mērķim! Dzīvē galvenais nav justies droši; galvenais ir izdzīvot dzīvi visā pilnībā.”
Kerolaina Meisa

Kerolaina Meisa (Caroline Myss, 1952) jau vairāk nekā divdesmit piecus darbojas enerģētiskās dziedniecības un cilvēka apziņas izpētes jomā, palīdzot saviem pacientiem un daudziem citiem interesentiem izprast slimību emocionālos, psiholoģiskos un fiziskos cēloņus. Lai iegūtu vairāk informācijas, klausieties Meisas radioprogrammu www.hayhouseradio.com, kā arī apmeklējiet interneta vietni www.myss.com. Darbs “Arhetipi” tulkots 19 pasaules valodās.

Iesaki draugiem