Apraksts

Grāmata "Tīmekļa lapu veidošana" paredzēta visiem, kas vēlas apgūt tīmekļa lapu veidošanas pamatus. Skolēni un studenti to var izmantot kā palīglīdzekli attiecīgam mācību kursam. Grāmatā apskatīta hiperteksta iezīmēšanas valoda HTML 4 un stila lapu kaskadēšana CSS. Sniegtais materiāls noderēs gan tiem, kas ir jau pazīstami ar HTML valodu un CSS stilu lapām, gan tiem, kas sper pirmos soļus, jo grāmatā dots liels skaits dažādu HTML un CSS kodu piemēru un parādīti kodu izpildes rezultāti. Dotos paraugus var dažādi izmantot, pārveidojot un ievietojot vienu otrā. Grāmata nepretendē uz visu jautājumu apskati, bet dod ieskatu un palīdz gūt pirmās iemaņas tīmekļa lapu veidošanā.

Iesaki draugiem