Apraksts

– Gribu!
Gribu! –
Augu dienu
Puisēns atkārto arvienu.

Vai arī tu tāpat kā mazais Gribulītis gribētu kalnu konfekšu, pilnas rokas baloniem, mucu saldējuma un griezties karuselī augu dienu? Viss ir iespējams, ja vien īstajā brīdī izdodas sastapt burvju vīriņu, kas gatavs pakalpot. Bet vai tu zini, kā tas var beigties?

Jauko pasaku dzejā “Gribulītis” Dzidra Rinkule-Zemzare sarakstījusi 1961. gadā, taču arī pēc pusgadsimta tā skan ļoti mūsdienīgi – vien prasības tagad bieži vien ir citas.

Iesaki draugiem