Apraksts

Filmu studijas “Deviņi” veidotais dokumentālais cikls “Rakstnieks tuvplānā”, kura režisore ir Ināra Kolmane, portretē Latvijas rakstniecības spilgtākos pārstāvjus. Viņu stāstījumā atklājas ne tikai paša rakstnieka personība, bet arī attiecīgā laikmeta iezīmes. Šie videomateriāli ir noderīgi un saistoši darbam literatūras stundās skolā un lekcijās augstākajās mācību iestādēs, kā arī ikvienam literatūras interesentam.

Māra Zālīte (1952) ir spilgta, tautā iemīļota dzejniece, dramaturģe un prozaiķe, kā arī autoritāti un cieņu iemantojusi sabiedriskā darbiniece, kas stāvējusi pie latviešu tautas atmodas šūpuļa. Visā viņas daiļradē un sabiedriskajā darbībā jūtamas mīlestības pilnas rūpes par Latviju un tās tautas likteni, akcentēta nepieciešamība pēc ētiskuma un garīgo vērtību saglabāšanas. Māras Zālītes dzeja izmantota daudzu komponistu dziesmās, ražīga bijusi rakstnieces sadarbība ar Latvijas teātriem – tajos iestudētas viņas lugas un izrādēm izmantoti viņas radītie libreti.

Reizēm skaidri apzinos: jā, ar šo darbu es gribu ietekmēt. Es ceru, ka tas izraisīs sekas. Māksla, kas neizraisa nekādas sekas, man nešķiet auglīga.
(Māra Zālīte)

Publikācijas

Iesaki draugiem