Apraksts

Talsenieces Maijas Laukmanes jubilejas gadā Apgāds Zvaigzne ABC ir laidis klajā jaunāko dzejoļu krājumu „Sasildīt akmeni”. Dzejnieces liriskās varones pasauli lasītājs turpinās iepazīt caur apbrīnojami vienkāršu, harmonisku un gaišu metaforiskās izteiksmes palielinājumu, lai gan viņas dvēselei nav svešas pretrunas, nepiepildītas laimes smeldze un ilgas pēc izlīdzinājuma un piepildījuma attiecībās, pēc kurām tiecas ikviens no mums, – mīlestības.

M. Laukmanes lirikas varone ir nesamierināma meklētāja – arvien vēl atrast sevī tādas spējas, kas darītu labāku gan mīļoto cilvēku, gan apkārtni, tāpēc gluži kā saulespuķe viņa tiecas pretī saulei, zvaigznēm – jebkam, kas izstaro gaismu. Apzinoties, ka ne katra diena var sniegt vēlamo, viņa nežēlojas, nenosoda, neīgņojas, jo saprot: es iespēšu no savām debesīm tavējās debesīs / mazliet / gaišuma atnest...

Lirikā, kurā dzejniece pauž savu attieksmi pret visvērtīgāko – dvēseli un mīlestību – , viņa neielaiž urbāni depresīvās noskaņas; nevienā dzejolī lasītāju nešaustīs eksaltēta agresija – tieši pretēji. Tikai ar rāmām, reizumis tikko noģiedamām skumjām liriskā varone izjūt sāpes, bet ar tām nekādi nesāpinot citus: mēģinu aizmirst ka nesu sevī sīku rūgtu vērmelīti. Un, šķiet, visā krājumā pat visrezignētākajā dzejolī kaut ar vienu vārdu ieskanēsies optimistiska mažora nots, tāpēc ka M. Laukmanes vārdu krājumā pārsvarā ir tie, kas iepriecina, sasilda, nomierina un neliek justies bezcerīgi vientuļam.

Kā jau dzejā mēdz būt, arī šis krājums ir domu un jūtu impulsu fiksējumi un skices, kas kopā veido maigas, viegli ievainojamas, taču viegli piedodošas sievietes lirisko tēlu, kuras ticība labajam uz zemes un debesīs ir neapšaubāma: laikam mīl mani kāds tur / visumā // augšā.

Maijas Laukmanes dzejoļu krājums „Sasildīt akmeni” būs veldzējošs malks tādas lirikas cienītājiem, kas alkst literatūrā apliecinājumu cilvēka dievišķi labajam pirmsākumam un nesavtīgai mīlestībai.

Iesaki draugiem