Publikācijas

Madara Cālēna: Viņpus bailēm. Kādēļ atteikties no šīs dāvanas?

Ar meditāciju mēs veidojam dzīvi, ko mazāk kontrolē bailes no noraidījuma, neveiksmes, nelaimes, saka Lorenss FrīmensTēvs Lorenss Frīmens ir benediktiešu mūks un pēdējās trīs desmitgadēs sevišķi anglosakšu pasaulē visai izplatītās kristīgās meditācijas galvenais popularizētājs. Tādējādi viņš ir sava skolotāja, domātāja un mistiķa tēva Džona Meina (1926-1982) darba turpinātājs. Kopš 1991.gada tēvs Lorenss vada Pasaules Kristīgās meditācijas kopienu un lielāko daļu laika pavada, ceļojot un uzrunājot meditācijas grupas daudzās valstīs un veicinot starpreliģiju dialogu. Rīgā viņš piedalījās arī Džona Meina grāmatas Vārds klusumā (apgāds Zvaigzne ABC) atvēršanas svētkos.