Novembra e-grāmatu akcija ir klāt!

2017-11-01

Ir klāt gada patriotiskākais mēnesis – novembris, kurā atzīmējam Lāčplēša dienu un Latvijas Republikas proklamēšanas dienu. Apgāda Zvaigzne ABC e-grāmatu klāstā ir vairāki simti latviešu autoru e-grāmatu, tāpēc šajā mēnesī arī e-grāmatu akcijā esam iekļāvuši desmit lieliskus darbus, kas no 1. novembra līdz 30. novembrim Zvaigzne ABC mājaslapā pieejami ar 50 % atlaidi.

Novembra e-grāmatu akcijas ietvaros piedāvāsim divus dzejas krājumus. Klasiķa Aleksandra Čaka vārds ir pazīstams katram, taču krājumā “Iedomu spoguļi” iekļautie dzejoļi nebūt nešķiet sarakstīti 20. gs. 30. gados, jo ir skarbi, tieši, cilvēka alku un vientulības, un mīlestības atspoguļotāji. Savukārt Kornēlija Apškrūma ir dzejniece, kuras vārdus itin bieži izvēlamies, lai sveiktu savus laikabiedrus nozīmīgos dzīves notikumos. Dzejniece poētiski vēsta par cilvēka dzīvesgājumu, Latvijas dabas skaistumu, taču neaizmirst skart arī sāpīgus tematus. Novembrī aicinām izlasīt viņas e-grāmatu “Zemes balss” .

Daudzi latviešu autori darbos izklāstījuši savas versijas par Latvijas vēsturē nozīmīgiem notikumiem un personībām, tāpēc piedāvājam arī šādus darbus novembra akcijas ietvaros. Rutku Tēva sarakstītā “Dumpīgā Rīga” vēsta par tā dēvēto “kalendāru nemieru” laikposmu Latvijā 16. gs. nogalē, un tajā darbojas arī vēsturiskas personas. Pie vēsturiskām e-grāmatām minama Jāņa Ūdra sarakstītā “Ulmanis. Lielā Kārļa testaments” . Šajā darbā autora vēstījumu par Kārļa Ulmaņa dzīvi papildina arī arhīvu materiāli. Līdzīgi par Brīvības pieminekļa autora Kārļa Zāles dzīvi romānā “Trīs zvaigznes. Biogrāfisks romāns par Kārli Zāli” raksta Valdis Rūmnieks un Andrejs Migla. Savukārt rakstniece Inguna Bauere darbā “Ede, Pumpura sieva” apraksta emocionāli spilgtās attiecības starp latviešu ievērojamākā eposa “Lāčplēsis” autoru Andreju Pumpuru un viņa sievu.

Memuārliteratūras cienītājus novembrī aicinām iepazīties ar rakstnieka Arnolda Auziņa atmiņu stāstījumu “Es dzīvoju priecīgi. Nerātnības mūža garumā” , kurā kolorīti vēstīts par autora personiski pieredzēto dažādos Latvijas vēstures posmos.

Jāņa Lejiņa romāns “Vīrieša sirds” ataino mīlasstāstu, kas aizsākas pirms Otrā pasaules kara kādā Latvijas mazpilsētā. Tiesa, lasot šo darbu, lasītājs tiek aizvests gan vēl senākas pagātnes notikumos, gan iespējamā nākotnē. Toma Kreicberga darbā “Lopu ekspresis” savukārt savijas 21. gadsimta pasaules globālie notikumi un finanšu krīzes ar 20. gadsimta sāpīgākajiem notikumiem Latvijā: Latvijas Republikas okupāciju, deportācijām, nabadzību. Linda Šmite darbā “Rainītis” emocionāli spilgti attēlo Latviju 21. gadsimtā, mūsu sabiedrību, katra ģimeni un attiecības, kas skatītas caur maza zēna Rainera pieredzes prizmu.

Šos desmit dažādos darbus aicinām iepazīt e-formātā no  1. novembra līdz 30. novembrim Zvaigzne ABC mājaslapā. Aicinām sekot līdzi @egramatasruna Twitter kontam, lai katru dienu iepazītos ar kāda darba citātu un izvēlētos vērtīgu lasāmvielu rudens tumšajiem vakariem.

Lūdzam ņemt vērā, ka Kindle lasītāji var lejupielādēt ePub e-grāmatu arī Kindle mobi formātā savā Zvaigzne ABC pirkumu kontā.