Pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Skolas un ģimenes sadarbības aspekti sociāli atbildīgas personības izglītošanā” klašu audzinātājiem un sociālo zinību skolotājiem 2018. gada 22.augustā.

2018-07-16

Apgāda Zvaigzne ABC Pieaugušo neformālās izglītības iestāde "Skolu informācijas centrs" aicina piedalīties pedagogu profesionālās pilnveides programmā "Skolas un ģimenes sadarbības aspekti sociāli atbildīgas personības izglītošanā" (A programma 6 stundu apjomā).

Kursu programma ir apstiprināta Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā.

Kursos tiek aplūkoti šādi jautājumi:
•    lekcijā "Skolas un ģimenes sadarbības dažādie aspekti – pamats skolēna vērtībizglītības stiprināšanai” piedāvāti daudzveidīgi paņēmieni skolēnu vērtībizglītībā, akcentējot ģimenes un skolas sadarbības nozīmi skolēna ētisko vērtību stiprināšanā, personības tapšanā un socializācijā. Lektore: mācību līdzekļu autore Inese Auziņa.
•     lekcijā "Radošas idejas tehnoloģiju izmantošanā mācību un audzināšanas procesā” sniegts īss ieskats Zvaigznes ABC izveidoto interaktīvo mācību līdzekļu (CD, e-mācību grāmatas u. c.) klāstā, rosinot izmantot mūsdienu tehnoloģijas skolēna mācīšanās paradumu attīstīšanai.  Lektors: Apgāda Zvaigzne ABC  Interaktīvo mācību līdzekļu redaktors Dainis Builis.
•     lekcijā "Skolotāja personības un tēla nozīme mācību un audzināšanas procesā” atklāta skolotāja loma skolēna personības izveidē. Piedāvātas praktiskas idejas skolotāja vizuālā tēla izveidē. Lektore: Apgāda Zvaigzne ABC projektu vadītāja Ilze Sausiņa.
Reģistrēties šeit
Kursu noslēgumā tiek izsniegta kursu beigšanas apliecība.
Kursu norises laiks: 10.00–15.40
Maksa par kursiem – 10.00 EUR (ieskaitot PVN 21 %).

Kursu apmaksas kārtība:
1. Ja maksātājs ir juridiska persona, tad, reģistrējoties mājaslapā pie attiecīgajiem kursiem, jānorāda kursu dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta adrese, darbavieta, maksātāja rekvizīti, e-pasts rēķina nosūtīšanai.
2. Ja maksātājs ir fiziska persona, tad, reģistrējoties mājaslapā, jāaizpilda norādītie lauciņi. Samaksa notiks kursu dienā, pretī saņemot stingrās uzskaites kvīti.


Tiksimies Rīgā, Biķernieku ielā 19, pagalmā aiz “Zvaigznes grāmatu nama”. Satiksme no Rīgas centra ar 14., 17. trolejbusu vai 16. autobusu līdz pieturai Struktoru iela.
Uzziņas pa tālruni 67331305 vai e-pastu sic@zvaigzne.lv.
Būsiet mīļi gaidīti!

Iesaki draugiem