Mācību komplektizdevums “Raibā pasaule”

2018-04-23

Komplektizdevums "Raibā pasaule" – mūsdienīgi, izglītības attīstības tendencēm atbilstoši mācību līdzekļi.

To saturā un metodiskajā apdarē pārdomāti iestrādātas kompetenču pieejā pamatotas izglītības nostādnes. Mācību grāmatās un citos materiālos:
respektētas skolēnu vecumposma īpatnības, intereses, spējas un pieredze;
piedāvāti mācību uzdevumi un situācijas mērķtiecīgai domāšanas prasmju, radošuma un pašizpausmes veicināšanai;
rosināta skolēna vēlēšanās sadarboties un līdzdarboties, risināt problēmas, emocionāli iekļauties apkārtējā vidē;
pievērsta uzmanība digitālo prasmju attīstībai.

________________________________
Komplektizdevums “Raibā pasaule. 6 gadi” – sudraba balvas ieguvējs Eiropas labāko mācību grāmatu konkursā.

Raibā pasaule. 6 gadi

Mana grāmata
Mana interaktīvā elektroniskā grāmata (CD)
Burti
Skaitļi un pirkstiņdarbi
Viss ap mani
Darba kartes un spēles
Skolotāja grāmata
________________________________
Raibā pasaule. 1. klase (7 gadi)
Latviešu valoda 1
Latviešu valoda 2

Unikāli tiešsaistes mācību materiāli “Raibā pasaule” iemācīs apzināti lasīt, klausīties un ieklausīties, glīti rakstīt, iegaumēt un pastāstīt
Latviešu valoda 1. Interaktīvs mācību materiāls
(tiešsaiste)

Latviešu valoda 2. Interaktīvs mācību materiāls (tiešsaiste)

Latviešu valodas burtnīca 1
Latviešu valodas burtnīca 2
Sociālās zinības
Dabaszinības
Dabaszinību burtnīca
Matemātika. Mājturība un tehnoloģijas 1
Matemātika. Mājturība un tehnoloģijas 2
Matemātika. Mājturība un tehnoloģijas. Burtnīca 1
Matemātika. Mājturība un tehnoloģijas. Burtnīca 2
Tematiskais plāns I un II semestrim (www. zvaigzne.lv; bezmaksas)

Raibā pasaule. 2. klase (8 gadi)
Latviešu valoda 1
Latviešu valoda 2
Latviešu valodas burtnīca 1
Latviešu valodas burtnīca 2
Sociālās zinības
Dabaszinības
Dabaszinību burtnīca
Matemātika. Mājturība un tehnoloģijas 1
Matemātika. Mājturība un tehnoloģijas 2
Matemātika. Mājturība un tehnoloģijas. Burtnīca 1
Matemātika. Mājturība un tehnoloģijas. Burtnīca 2
Tematiskais plāns I un II semestrim (www. zvaigzne.lv; bezmaksas)

Raibā pasaule. 3. klase (9 gadi)
Latviešu valoda 1
Latviešu valoda 2
Tematiskais plāns I un II semestrim (www. zvaigzne.lv; bezmaksas)

Iesaki draugiem