Apraksts

„Mūsu ikdiena ir pārāk tumša. Mans mērķis ir tiekties pretī gaismai, rādīt gleznās krāsas, noskaņas”, tā saka Edgars Vinters.
Šī grāmata, kura izdota latviešu un vācu valodā, stāsta par Edgara Vintera mūžu, viņa daiļrades ceļu un darbu, kā to savā skatījumā redz mākslas cienītājs Hanss Joahims Gerbers. Autora nolūks ir dokumentēt informāciju, kas gūta daudzajās tikšanās reizēs un sarunās ar gleznotāju. Mākslinieks atklāti stāsta par vilšanos, sakāvēm, tajā pašā laikā sniedz plašu ieskatu savā vērtību pasaulē un dzīves filozofijā un ļauj iepazīt savu nelokāmo raksturu dažādās dzīves situācijās.
Savukārt mākslas zinātnieks Ojārs Spārītis sniedz Edgara Vintera darba vērtējumu un ierindo viņu latviešu izcilāko gleznotāju plejādē.

Iesaki draugiem